دانلود رمان بیگانه pdf

داستان یک مرد درونگرا به نام «مورسو» را روایت می‌کند که مرتکب قتل می‌شود. مورسو، کارمند فرانسوی اهل الجزیره است که از دروغ گفتن خودداری می‌کند. در ابتدای داستان او از طریق تلگرام متوجه مرگ مادرش می‌شود. رفتار مورسو در مراسم خاکسپاری، خوردن قهوه و سیگار کشیدن او، بعدها به ضررش تمام شده و به علاوه هنگامی‌ که به اتهام قتل تحت تعقیب است، علیه او استفاده می‌شود. آلبر کامو

تمـام جمـلات ایـن کتاب هم ارزهستند . همانطور که تجربههای انسان پوچ و بیهوده ،هم ارز است . هر یــک جملـه بخـاطر خـودش بـه
جا می نشیند و دیگر جملات را به عدم میفرستد . ولی گاهگاه ، آنجاها که نویسنده پشت پا به روش اصلــی خـود مـی
زند و در جملات خود شعر می سراید ،هیچیک از جملات با دیگران بی ارتباط نیستند . حتی گفتگوهــا و مکالمـات نـیز
در ضمن داستان گنجانیده شده است . مکالمات یک داستان در حقیقت لحظه توضیح و تفســیر آن اسـت و اگـر جـای
بهتر به آنها داده شود مشخص خواهد شد که معناهائی وجــود دارد

بیگانه (The Stranger) شناخته شده‌ترین کتاب آلبر کامو (Albert Camus) است که در نظر ژان پل سارتر بهترین کتابی است که از متارکه جنگ تاکنون منتشر شده است.

کتاب بیگانه جامعه پایان جنگ جهانی دوم را به شدت متاثر می‌کند. ‌این کتاب نقدها و تحقیقات بسیاری را در مراکز دانشگاهی و خارج از آن به خود اختصاص داده است. کتاب بیگانه را می‌توان با نقد فلسفی، جامعه‌شناسی، تکوینی و دیگرنقدها حتی پسا استعماری بررسی و مطالعه کرد.

تعداد صفحات:65 نویسنده: آلبر کامو ژانر:اجتماعی منبع:آیناز رمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!