دانلود رمان خدمتکار من pdf

داستان راجب یه دختره که خانوادشو تو بچگی از دست میده و میره پیش عموش تا زندگی کنه ولی چون خانواده ی عموش اذیتش میکردن از خونه ی عموش فرار میکنه و برای اینکه بتونه زندگی کنه میره خونه ی این و اون کار میکنه تا اینکه صاحاب خونه اش تصمیم میگیره که خونشو خراب کنه واز اول بسازه و دختر داستان باید از اون خونه میرفت ولی کجا؟ تا اینکه توسط یکی از دوستاش کاری بهش پیشنهاد میشه که بره خدمتکار یه خونه ی بزرگ بشه و همونجا هم زندگی کنه در اونجا با پسری مغرور آشنا میشه که سرنوشتش عوض میشه …. فاطمه ۲۰۰۰

یک نفس سر کشید….
آیدا که نگاهش را به رهام دوخته بود با دیدن نگاه رهام به خود با ناز لبخندی زدو به
او چشمکی تحویل
داد و درخواست امیر پسری که کنارش بود را برای رقص
پذیرفت و باهم به جمع رقصندگان
پیوستند…. رهام که مسخ حرکات دلبرانه ی آیدا
شده بود و حالت عادی نداشت بی توجه به رها از جای
برخاست و به طرف
رقصندگان که با حالت شهوت آلودی در بغل یکدیگر وول میخوردند رفت ….
آیدا
سرش را در سینه ی امیر پنهان کرده بود و امیر در حالیکه اندام ظریف و
شکننده ی آیدا را در بر
گرفته بود خود را تکان می داد …. رهام دستش را دور کمر
ظریف وخوش حالت آیدا که به زیبایی
می لغزید به ارامی حلقه کرد ، ایدا ارام سرش
را از روی سینه ی امیر برداشت و به عقب برگشت بادیدن
رهام در آن حالت و با آن
چشمان سرخ که از نوشیدن بیش از اندازه ی مشروبات این گونه قرمز شده بود
لبخندی روی لب هایش نشست …. ایدا دختر یکی از سهامداران شرکتش بود

[button color=”gray” size=”big” link=”http://” icon=”” target=”false” nofollow=”false”]تعداد صفحات:۳۳۴[/button]

[button color=”gray” size=”big” link=”http://” icon=”” target=”false” nofollow=”false”]نویسنده: فاطمه ۲۰۰۰[/button]

[button color=”gray” size=”big” link=”http://” icon=”” target=”false” nofollow=”false”]ژانر:عاشقانه،خدمتکاری[/button]

[button color=”gray” size=”big” link=”http://” icon=”” target=”false” nofollow=”false”]منبع:آیناز رمان،نودهشتیا[/button]

[box type=”download” align=”alignright” class=”” width=””][button color=”pink” size=”big” link=”https://drive.google.com/uc?export=download&id=1xu-BMHgJMEzq6VPPCeeXeTjgcpihs47T” icon=”” target=”false” nofollow=”false”]دانلود رمان خدمتکار من pdf[/button][/box]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!