دانلود رمان اوراکل pdf

اتاق در تاریکی محض فرو رفته بود … نه چراغ خوابی روشن بود و نه پرده زخیم و تیره اتاق اجازه می داد هیچ نوری از چراغ های داخل کوچه به درون اتاق نفوذ کند! … طبق عادت همیشگی اش لحاف کلفت را از روی خودش کنار زده و به زور قرص خوابی که خورده بود به خوابی نیمه عمیق فرو رفته و از عالم و آدم بی خبر بود … شاید در کل یک ساعت از خوابیدنش گذشته بود! هما پور اصفهانی

این اوراکل قدر در شش شب قبل بی خوابی کشیده بود که آن شب حریصانه خواب جعلی و کمکی اش را در آغوش گرفته و قصد نداشت بیدار شود … از نظر خودش دیگر جز خواب هیچ چیزی نمی توانست برایش تسکین باشد! … از بیرون اتاق صدا می آمد … صدای پا … کسی داشت می دوید … ترسان و هراسان می دوید … تنها عکس العملش به صداهای رعب آور این بود که از دنده چپ بچرخد و طاق باز شود!

خوابش سنگین تر از این حرف ها بود که با یک صدای پا بیدار شود … در اتاقش ناگهانی باز و محکم و توی دیوار پشتش کوبیده شد …

[button color=”gray” size=”big” link=”http://” icon=”” target=”false” nofollow=”false”]تعداد صفحات:۱۱۱۶[/button]

[button color=”gray” size=”big” link=”http://” icon=”” target=”false” nofollow=”false”]نویسنده: هما پور اصفهانی[/button]

[button color=”gray” size=”big” link=”http://” icon=”” target=”false” nofollow=”false”]ژانر:عاشقانه[/button]

[button color=”gray” size=”big” link=”http://” icon=”” target=”false” nofollow=”false”]منبع:آیناز رمان[/button]

[box type=”download” align=”alignright” class=”” width=””][button color=”pink” size=”big” link=”https://drive.google.com/uc?export=download&id=1yjwOWjbXV7Zq_uB-nyEEZKkRMrbWDC2K” icon=”” target=”false” nofollow=”false”]دانلود رمان اوراکل pdf[/button][/box]

[box type=”success” align=”alignright” class=”” width=””][button color=”red” size=”big” link=”https://drive.google.com/uc?export=download&id=1b-PfOhyCVielAIjN421Qo5PRfvU_bvWC” icon=”” target=”false” nofollow=”false”]نصب برنامه موبایل رمانهای عاشقانه[/button][/box]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!