درباره ی ما

?درباره ما::

این وبسایت برای ترویج بخشیدن به خواندن رمان و آشنایی بیشتر و ارتباط بهتر نویسندگان با خوانندگان طراحی گردیده است، بر همین مبنا سعی بر این داریم تا هرچه در توان و نظر داریم را به سایت و مطالب و رمان ها اضافه کنیم.پس از این لحظه ما به حمایت شما نیازمندیم.

پل های ارتباطی ما:

? aynazroman@gmail.com ?

error: Content is protected !!